. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ZUŠ

Hra na keyboard

VÝUKA

10.7.2017

​

„DVA ŽÁCI VE SPOLEČNÉ VYUČOVACÍ HODINĚ“

U nižších ročníků může nastat situace, že jsou dva žáci zařazeni do společné vyučovací hodiny. Žák, který právě „nesedí“ u nástroje pracuje na zadaném úkolu z teorie hudby (pracovní sešit). Úkoly jsou vybírány tak, aby přispěly k hlubší znalosti notového písma, akordových značek apod.

​

HUDEBNÍ NAUKA

Žáci prvního až pátého ročníku dochází 1x týdně (mimo hlavního oboru) do předmětu „hudební nauka“ (hromadná výuka).

​

SOUBOROVÁ HRA

Žáci čtvrtých a vyšších ročníků dochází 1x týdně (mimo hlavní obor, popř. hudební nauku) do předmětu „souborová hra“ (hromadná výuka). V případě, že žák nemůže navštěvovat souborovou hru v klávesovém oddělení, může absolvovat souborovou hru v pěveckém oddělení (dětský sbor) nebo ve školním orchestru (zde však pouze v případě, když se uvolní místo hráče na keyboard). 

​

ŠKOLNÉ

Školné se hradí 1x za pololetí.

​

ZÁVĚREČNÁ POSTUPOVÁ ZKOUŠKA

Žák je v prvním pololetí (libovolného ročníku) klasifikován pedagogem hlavního oboru, ve druhém pololetí komisí – tzv. „závěrečná postupová zkouška“.

​

Minimální požadavky k závěrečné postupové zkoušce:

​

1. ročník:

durová nebo mollová stupnice (protipohyb)

​

tónický kvintakord a jeho obraty (každou rukou zvlášť: rozklad)

​

2 skladby (obtížnost dle dohody s pedagogem hlavního oboru)

​

Ostatní, vyšší ročníky:

durová nebo mollová stupnice (protipohyb, popř. kombinovaný pohyb – podle rozsahu žákova nástroje /pětioktávový nástroj neumožnuje kombinovaný pohyb/)

​

tónický kvintakord a jeho obraty (obouručně: tenuto, staccato, rozklad)

​

3 skladby (obtížnost dle dohody s pedagogem hlavního oboru)

© 2008-18 Zdeněk Bartošík

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .