. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ZUŠ 

Hra na keyboard

VÝUKA 

10.7.2017

 

„DVA ŽÁCI VE SPOLEČNÉ VYUČOVACÍ HODINĚ“ 

U nižších ročníků může nastat situace, že jsou dva žáci zařazeni do společné vyučovací hodiny. Žák, který právě „nesedí“ u nástroje pracuje na zadaném úkolu z teorie hudby (pracovní sešit). Úkoly jsou vybírány tak, aby přispěly k hlubší znalosti notového písma, akordových značek apod. 

 

HUDEBNÍ NAUKA 

Žáci prvního až pátého ročníku dochází 1x týdně (mimo hlavního oboru) do předmětu „hudební nauka“ (hromadná výuka).

 

SOUBOROVÁ HRA 

Žáci čtvrtých a vyšších ročníků dochází 1x týdně (mimo hlavní obor, popř. hudební nauku) do předmětu „souborová hra“ (hromadná výuka). V případě, že žák nemůže navštěvovat souborovou hru v klávesovém oddělení, může absolvovat souborovou hru v pěveckém oddělení (dětský sbor) nebo ve školním orchestru (zde však pouze v případě, když se uvolní místo hráče na keyboard).  

 

ŠKOLNÉ 

Školné se hradí 1x za pololetí.

 

ZÁVĚREČNÁ POSTUPOVÁ ZKOUŠKA 

Žák je v prvním pololetí (libovolného ročníku) klasifikován pedagogem hlavního oboru, ve druhém pololetí komisí – tzv. „závěrečná postupová zkouška“. 

 

Minimální požadavky k závěrečné postupové zkoušce: 

 

1. ročník: 

durová nebo mollová stupnice (protipohyb)

 

tónický kvintakord a jeho obraty (každou rukou zvlášť: rozklad)

 

2 skladby (obtížnost dle dohody s pedagogem hlavního oboru)

 

Ostatní, vyšší ročníky: 

durová nebo mollová stupnice (protipohyb, popř. kombinovaný pohyb – podle rozsahu žákova nástroje /pětioktávový nástroj neumožnuje kombinovaný pohyb/)

 

tónický kvintakord a jeho obraty (obouručně: tenuto, staccato, rozklad)

 

3 skladby (obtížnost dle dohody s pedagogem hlavního oboru)

© 2008-18 Zdeněk Bartošík

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .