. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ZUŠ

Skladba

VÝUKA

30.5.2018

​

Charakteristika studijního zaměření

​

    Absolventi studijního zaměření Skladba jsou připravováni tak, aby se mohli uplatnit coby skladatelé svébytné soudobé vážné (popř. užité) hudby. V souvislosti s hlavním oborem je vyučována též aplikovaná skladba, doplňující skladatelské disciplíny a teoretický základ. Výuka je členěna do několika vzájemně propojených celků, které se podílejí na utváření uměleckých a lidských kvalit žáků.

    Průběh studia se soustřeďuje nejprve na rozvoj žákovy představivosti, později je rozšířen o využívání dostupných moderních technologií - nezbytných pro elektroakustickou hudbu, notografii, webovou prezentaci apod. Při studiu skladby se dbá na žákovu schopnost:

​

– nalézat cesty k řešení problémů a posuzování jejich důsledků

​

– formulovat vlastní názory a myšlenky, odpovídající odborné klasifikaci, do kultivovaného mluveného a písemného projevu

​

– komunikovat s posluchači prostřednictvím vlastních kompozic

​

    Ve výuce je kladen důraz na fundovanou obecnou i specificky odbornou informovanost studentů, která jim pomáhá v hledání a nalézání osobité cesty v umělecké praxi.

​

    Uchazeči o studium skladby, kteří úspěšně vykonají přijímací zkoušku, jsou zapsáni do II. stupně základního studia. Podmínkou přijetí je absolvování (v součtu minimálně) 7 let studia na jakékoliv hudební nástroje.

​

​

​

Základní studium

Učební plán, II. stupeň

© 2008-18 Zdeněk Bartošík

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .